Nina Edling

... är en Stockholmsbaserad konstnär som
skapar bilder och installationer med träsnitt