Köpvillkor

Alla priser är inklusive 12% moms. Det tillkommer en fraktkostnad på 53 kronor inom Sverige. Kostnad för frakt utanför Sverige räknas ut efter beställning. På vardagar skickar jag vanligtvis beställningen inom 24 timmar och vid helgdagar följande vardag*. Vid betalning med Swish skickar jag beställningen så fort betalningen kommit fram. Jag använder mig av Postnords spårbara fraktalternativ som levereras följande vardag och hämtas ut hos ombud. De små bladen skickas i brevformat medan de lite större skickas i rullar.

*Jag eftersträvar att ha tryckta blad av alla verk tillgängliga, men då jag ofta inte har hela upplagan tryckt kan fler blad behöva göras ifall åtgången är snabb. Om så är fallet och väntetiden inte är acceptabel får du möjlighet att avbryta köpet.

Reklamation

Det är enligt lag två års reklamationsrätt för ursprungsfel. Om det visar sig att konstverket är skadat vid leverans så kontakta mig så fort som möjligt (se kontaktuppgifter nedan) så ordnar vi upp det. Jag står då för fraktkostnaden och ersätter om möjligt med ett annat exemplar ur samma upplaga.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets ångerblankett (se konsumentverket.se), men du måste inte använda den.

Näringsidkarens kontaktuppgifter:
Namn: Nina Edling
Adress: Funäsgatan 34
162 73 Vällingby
E-postadress: nina (at) ninaedling.se
Telefonnummer: 0735 747972

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Det finns en ångerblankett på Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se) som kan användas för ändamålet. Information om ångerrätten är hämtad därifrån.Klicka här för att stänga fönstret.

Gå till shoppen