Frossa


Blandteknik, en serie monotryck, 2022

Titeln Frossa syftar både på det lekfulla och stökiga arbetssättet och den tematik jag vidrör. Bland orden och figurerna stormar känslorna. De bottnar i upplevelser av ätstörningar och förlust, men slängs här in i en virvel av färg och form som en del i ett större pussel.

Jag har delvis använt mig av tekniken fotopolymer, men på ett bakvänt sätt. Plåtarna har framkallats negativt och tryckts som högtryck. Jag har även rotat runt i min pappas metallverkstad och hittat udda och håliga plåtbitar. De har, tillsammans med linoleumsnitt, spikband, insektsnät och annat smått och gott, fått tjänstgöra som tryckplåtar.

 
 

Frossa I

Frossa X

Frossa IX

Frossa XV

Frossa IV

Frossa VII

Frossa XVI

Frossa XVII

Frossa XVIII

Frossa V

Frossa III

Frossa XII

Frossa VI

Frossa XI

Frossa XIV

Frossa XXII

 

 

Föregående

Av och på

Nästa

Den röda solen