The word project


Träsnitt, 2 st 60x80 cm, 2011
Editionsupplaga: 20 vardera

Konstverket består av meningar från en amerikansk vampyrroman. Del 1 innehåller alla meningar där någon har en fysisk upplevelse av rädsla, medan del 2 innehåller alla meningar där någon dömer någon annan som ett sätt att känna kontroll över situationen. Meningarna har ryckts ur sitt sammanhang och satts ihop till två textmassor där handlingen är helt bortsuddad. Tanken var att fånga hur bristen på kontroll i del 1 förenar människorna medan det är det motsatta i del 2.

Högarna med träflisor under träsnitten påminner om att jag skurit ut varje bokstav för hand, ett tidsödande arbete som visar omtanke och tålamod med den banala texten.

 
 
 

 

Föregående

Jag gjorde ingenting

Nästa

The way it ought to go