The word project


Träsnitt, träflis, 2 tryck à 60x80 cm, 2011
Upplaga: 20 vardera

Konstverket består av meningar från en amerikansk vampyrroman. Del ett innehåller alla meningar där någon har en fysisk upplevelse av rädsla, medan del två innehåller alla meningar där någon dömer någon annan som ett sätt att känna kontroll över sin situation. Meningarna har ryckts ur sitt sammanhang och satts ihop till två textmassor där handlingen är helt bortsuddad. Tanken var att fånga hur bristen på kontroll i del ett förenar människorna medan det är det motsatta i del två.

Högarna med träflisor under träsnitten påminner om att jag skurit ut varje bokstav för hand, ett tidsödande arbete som visar omtanke och tålamod med den banala texten.

 
 
 

 

Föregående

Jag gjorde ingenting

Nästa

The way it ought to go